Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-02-0097/20-00 realizowanej w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł projektu:

Wsparcie firmy World Acoustic Group S.A. w promocji na świecie marki „aluminiowe panele akustyczne WAG”

 

Cel projektu:
Celem projektu było wsparcie promocji marek produktowych Spółki WAG S.A. na świecie. Realizowany jest w ramach programu branżowego Budowa i wykańczanie budowli (kod PKD 24.42.B). Celem realizacji projektu jest pozyskanie nowych kontraktów na rynkach zagranicznych (wskaźnik rezultatu – 12 szt. do roku 2024), zwiększenie przychodów z tytułu eksportu, w tym z tytułu eksportu linii produktowych będących przedmiotem projektu (planowana do osiągnięcia do roku 2024 wartość przychodów z eksportu linii produktowych będących przedmiotem projektu wynosi 12 000 000 zł.),  Celem realizacji projektu jest wzmocnienie pozycji Spółki na rynkach zagranicznych, na których już zaistniała poprzez pozyskanie nowych kontraktów, jak również zaistnienie na nowych rynkach, szczególnie rynkach perspektywicznych w zakresie budownictwa drogowego.

 

Planowany efekt:
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca podpisze zagraniczne kontrakty handlowe z 12 przedsiębiorstwami.

 

Wartość projektu: 427 250,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 427 250,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Wartość dofinansowania: 320 437,50 PLN

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.