EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RUS

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

na lata 2014 – 2020 – umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-02-0037/17-00

 

Tytuł projektu:

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

 

Opis projektu:

W ramach projektu Wnioskodawca promować będzie własne marki produktowe, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promować Markę Polskiej Gospodarki.

W projekcie zaplanowano zgodnie z Programem promocji branży budowy i wykańczania budowli:
1.Udział firmy WAG SA w 6 targach branżowych (budowlanych) w charakterze wystawcy:
-BYGG REIS DEG Lillestrom (Oslo) NORWEGIA, 2019
-BATIMAT Paryż, FRANCJA, 2017
-BAUTEC Berlin, NIEMCY, 2018
-ECOBUILD Londyn, WIELKA BRYTANIA, 2019
-KAZBUILD/WorldBuild Almaty, Ałmaty, KAZACHSTAN, 2018
-BAU Monachium, NIEMCY, 2019
2.Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny (rynek norweski),
3.Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia na rynkach perspektywicznych
4.Udział w indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej.
Promowanymi markami produktowymi są:
1.Drogowe panele akustyczne
2.Kolejowe panele akustyczne
3.Żaluzje osłonowe/elewacyjne
4.Żaluzje akustyczne.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 14.03.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych:  844 420,00 PLN

Wartość dofinansowania: 633 315,00 PLN