Bielany – Łany – Długołęka

Budowa wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV Zad. 2 km 0+717,61 – 6+308 (dostawa paneli).