Bielany – Łany – Długołęka

Construction of east voievodship road Bielany – Łany – Długołęka – stage IV Task 2 km 0+717,61 – 6+308.