A4 – Wierzchosławice – Krzyż (mostowe)

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania:”Budowa autostrady A4 Węzeł Wierzchosławice – Węzeł Krzyż Odc. VI km 499+800.00 – 512+739.11″ – ekrany mostowe.