Analiza akustyczna

Analiza akustyczna wyceniana jest indywidualnie i w swoim zakresie obejmuje:

Analiza hałasu zapewnia maksymalizację efektu wyciszania obiektu oraz minimalizacje związanych z nią kosztów.