Projektowanie i nadzór

WAG SA zapewnia kompleksową obsługę projektową w zakresie:

- projektowania ekranów akustycznych drogowych, kolejowych, przemysłowych osłon dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych; ogrodzeń dla nietoperzy, ekranów przestawnych

- pomiarów i analiz akustycznych

- wykonania map do celów projektowych

- wykonania dokumentacji geotechnicznej gruntu

- sporządzenia kompleksowego kosztorysu inwestycji

- wizualizacji projektu z wykorzystaniem zdjęć krajobrazu

- szczegółowych opracowań harmonogramu budowy

 

 

WAG SA zagwarantuje rzetelną obsługę w ramach:

- uzyskania zezwolenia na budowę

- nadzorów inwestorskich bieżących prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową

- zarządzania aspektami bezpieczeństwa, higieny i środowiska pracy

- właściwej organizacji pracy na miejscu budowy

- optymalizacji kosztów inwestycji na zakładanym poziomie poprzez kontrolę kosztów we wszystkich fazach projektowania i wykonania