Żaluzje osłonowe

Żaluzje osłonowe WAG FEATHER LOUVRES (WAG FL) stanowią część systemu Roof Acoustic Screen – RAS. To aluminiowe lamelki umożliwiające tworzenie fasad ekranów akustycznych i atrakcyjnych powierzchni na elewacjach budynków. Możliwość zastosowania lameli w ramach aluminiowych, jako zamknięcie kanałów nawiewno-wywiewnych. W przypadku montażu w systemie wieszakowym stanowi to jednolitą powierzchnie na całej długości i wysokości ekranu.

oslonowe