Ziomaki

Ziomaki – plac o wymiarach wewnętrznych 105 x 105 m. i powierzchni łącznie z obwałowaniami 12 170 m2.

Teren wiertni wraz z drogą dojazdową szerokości 10 m. i długości 125 m. został wzmocniony kruszywem łamanym 0-31,5 w ilości 9 500 ton oraz pospółką stabilizowaną mechanicznie w ilości 17 300 ton. Ogólny bilans robót ziemnych 21500 m3. Powierzchnia placu dodatkowo wzmocniona płytami kompozytowymi w ilości 4 475 m2. Czas wykonania robót w okresie jesienno-zimowym 5 tygodni.