Nowy Dwór Bratański

Nowy Dwór Bratański - plac o wymiarach wewnętrznych 95 x 105/125 m. i powierzchni łącznie z obwałowaniami 14 575 m2.

Teren wiertni wraz z drogą dojazdową szerokości 10 m. i długości 273 m. został wzmocniony kruszywem łamanym 0-63 w ilości 8 200 ton oraz gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie w ilości 18 000 ton. Ogólny bilans robót ziemnych 24000m3. Powierzchnia placu dodatkowo wzmocniona płytami kompozytowymi w ilości 4 475 m2. Czas wykonania robót 6 tygodni.