Stacja Zopowy

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania: Stacja 110/30 kV Zopowy.