Węzeł DK7 – Łomianki

Budowa węzła drogowego na DK7 Gdańsk – Warszawa z ul. Bukową w Łomiankach