Stacja Szczedrzykowice

Przebudowa stacji Szczedrzykowice od km 50,725 do km 53,200 wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z wymogów decyzji środowiskowych dla odcinka Malczyce-Legnica, realizowana w ramach projektu pn.: „Odbudowa i modernizacja linii kolejowych E-30 i CE-30 odcinek Legnica – Wrocław – Opole” (dostawa paneli).