S8 Walichnowy – Wrocław

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) – odcinek 3 – od km 0+000,00 do km 6+022,88