DK8 – Rawa Mazowiecka

Rozbudowa DK nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiego od km 386+000 do km 408+805 (dostawy paneli).