Południowa obwodnica Lubina

Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina.