Pętla w Ciechanowie

Wykonanie II etapu zadania pn;. Poprawa Regionalnego Systemu Transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych