Odcinek S17 za Wezłem „Dąbrowica” do Węzła „Lubartów”

Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek za Węzłem „Dąbrowica”  do Węzła „Lubartów” Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna m. Lublina.