Obwodnica Zambrowa

Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej nr 8 w lokalizacji od km 575+550 do km 586+620 i w ciągu drogi krajowej nr 63 w lokalizacji 164+600 do km 169+452 wraz z przebudową i budową niezbędnych obiektów i urzadzeń służących do utrzymania dróg krajowych i transportu drogowego oraz przebudową infrastruktury technicznej (dostawa paneli).