Obwodnica Jabłonny

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Jabłonny od km 17+501 do km 21+198- etap I (dostawa paneli)