Droga gminna – Lubin

Budowa drogi gminnej pomiędzy skrzyżowaniem ul. Legnickiej (DK3) i ul. Leśnej a skrzyżowaniem ul. Kolejowej i ul. Stary Lubin w Lubinie.