DK9 – Brody

Zaprojektowanie i budowa ekranów akustycznych w miejscowości Brody przy drodze krajowej nr 9.