DK7 – Obwodnica Grójca

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż Obwodnicy Grójca w ciągu DK7 przy łącznicy DK50 (dostawa paneli)