Budowa obejścia – Osetno

Budowa obejścia m. Osetno w ramach zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry