Budowa ekranów akustycznych – Koszalin

Budowa ekranów akustycznych w otoczeniu drogi stanowiącej zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – połączenie ul. BOWiD z ul.Władysława IV.