Budowa drogi – gmina Zawiercie

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w strefie aktywności gospodarczej