Szczecin – ul.Morwowa

Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV- budowa ronda w ciągu ul. Morwowej (dostawa paneli).