A4 – Wierzchosłowice – Krzyż (drogowe)

Budowa ekranów akustycznych w ramach zadania: „Budowa autostrady A4 Węzeł Wierzchosławice – Węzeł Krzyż Odc. VI km 499+800.00 – 512+739.11″ – ekrany drogowe.