Контакт

World Acoustic Group S.A.

Chróstnik 104
59-311 Lubin
tel. 0048 767 592 050

NIP: 692-22-60-445

www.wagsa.eu

biuro@wagsa.eu

ZARZĄD FIRMY WAG S.A.
MANAGEMENT BOARD OF WAG S.A.

Mariusz Wilanowski – Prezes Zarządu (President of the Board)
Wojciech Zimny – Wiceprezes Zarządu (Vice President of the Board)

SEKRETARIAT
SECRETARIAT

Joanna Kuźmiak
tel: 0048 767 592 050
mail: j.kuzmiak@wagsa.eu



Dział Inwestycji Przemysłowych i Zagranicznych

Industrial and Foreign Investment Department

Jacek Wiśniewski - Dyrektor (director)
GSM: 0048 781 006 802
mail: j.wisniewski@wagsa.eu

Rafał Huzarski - inwestycje przemysłowe i kubaturowe (industrial investments)
GSM: 0048 887 707 117
mail: r.huzarski@wagsa.eu

Klaudia Odorczuk - inwestycje przemysłowe i kubaturowe (industrial investments)
GSM:
mail:

Paula Budna - inwestycje zagraniczne, export (foreign investments, export)
GSM: 0048 887 140 150
mail: p.budna@wagsa.eu

Klaudia Fila - inwestycje zagraniczne, export (foreign investments, export)
GSM: 0048 723 003 044
mail: k.fila@wagsa.eu

Natalia Masalska – kierownik projektu (project menager)
tel. 887 436 798



Dział Produkcji
Production department

Rafał Jarosz - kierownik (manager)
tel: 0048 767 592 051
mail: r.jarosz@wagsa.eu

Andrzej Lier - specjalista ds. logistyki (logistic specialist)
tel: 0048 725 702 704
mail: a.lier@wagsa.eu




Dział Inwestycji Drogowych i Kolejowych

Department of Road and Railway Investments

Piotr Mroczkowski - Dyrektor (director)
GSM: 0048 721 702 400
mail: p.mroczkowski@wagsa.eu

Marek Matuszewski – kierownik (manager)
GSM: 0048 781 593 939
mail: m.matuszewski@wagsa.eu

Małgorzata Wabik – inwestycje drogowe i kolejowe (road and rail investments)
GSM: 0048 609 703 707
mail: m.wabik@wagsa.eu

Agnieszka Jasińska – inwestycje drogowe i kolejowe (road and rail investments)
GSM: 0048 885 593 939
mail: a.jasinska@wagsa.eu

Łukasz Pieńkosz – kierownik projektu (project menager)
tel. 781 002 008

Krzysztof Poczynek – kierownik projektu (project menager)
tel. 501 120 355

Adrian Krzanowski – kierownik projektu (project menager)
tel. 721 708 400


Dział Księgowy
Accounting Department

Joanna Pieniacka - księgowa (accountant)
tel: 0048 767 592 053
mail: j.pieniacka@wagsa.eu

Marlena Hermanowska – specjalista ds. finansowych (financial specialist)
GSM: 0048 727 008 700
mail: m.hermanowska@wagsa.eu