Контакт

World Acoustic Group S.A.

Chróstnik 104
59-311 Lubin
tel. 0048 767 592 050

NIP: 692-22-60-445

www.wagsa.eu

biuro@wagsa.eu

Ваше имя*:

фирма:

Tелефон:

Ваш E-Mail*:

Сообщениеi*:

ZARZĄD FIRMY WAG S.A.
MANAGEMENT BOARD OF WAG S.A.

Mariusz Wilanowski – Prezes Zarządu (President of the Board)
Wojciech Zimny – Wiceprezes Zarządu (Vice President of the Board)

SEKRETARIAT
SECRETARIAT

Joanna Kuźmiak
tel: 0048 767 592 050
mail: j.kuzmiak@wagsa.euDział Inwestycji Przemysłowych i Zagranicznych

Industrial and Foreign Investment Department

Jacek Wiśniewski - kierownik (manager)
GSM: 0048 781 006 802
mail: j.wisniewski@wagsa.eu

Klaudia Odorczuk (Biernacik) - inwestycje przemysłowe i kubaturowe (industrial investments)
GSM: 0048 783 006 002
mail: k.odorczuk@wagsa.eu

Aleksandra Jerzak - inwestycje przemysłowe i kubaturowe (industrial investments)
GSM: 0048 725 003 044
mail: a.jerzak@wagsa.eu

Paula Budna - inwestycje zagraniczne, export (foreign investments, export)
GSM: 0048 887 140 150
mail: p.budna@wagsa.eu


Dział Produkcji
Production department

Rafał Jarosz - kierownik (manager)
tel: 0048 767 592 051
mail: r.jarosz@wagsa.eu

Piotr Pieniacki - zastępca kierownika (deputy manager)
tel: 0048 725 702 704
mail: p.pieniacki@wagsa.eu
Dział Inwestycji Drogowych i Kolejowych

Department of Road and Railway Investments

Marek Matuszewski – kierownik (manager)
GSM: 0048 781 593 939
mail: m.matuszewski@wagsa.eu

Małgorzata Wabik – inwestycje drogowe i kolejowe (road and rail investments)
GSM: 0048 609 703 707
mail: m.wabik@wagsa.eu

Agnieszka Jasińska – inwestycje drogowe i kolejowe (road and rail investments)
GSM: 0048 885 593 939
mail: a.jasinska@wagsa.eu

Rumen Malek-Kolev – kierownik projektu (project menager)
tel. 887 707 117

Natalia Masalska – kierownik projektu (project menager)
tel. 887 436 798

Łukasz Pieńkosz – kierownik projektu (project menager)
tel. 781 002 008

Krzysztof Poczynek – kierownik projektu (project menager)
tel. 501 120 355


Dział Księgowy
Accounting Department

Joanna Pieniacka - księgowa (accountant)
tel: 0048 767 592 053
mail: j.pieniacka@wagsa.eu

Marlena Hermanowska – specjalista ds. finansowych (financial specialist)
GSM: 0048 727 008 700
mail: m.hermanowska@wagsa.eu