Kolej - 2012
wag_blank
E30 - Węgliniec - Zgorzelec
(4348 m2)
Linia kolejowa E30 - Oława
Linia kolejowa E30 - Oława
Linia kolejowa E30 - Dobra
Linia kolejowa E30 - Dobra
(5563 m2)
Kolej - 2011
wag_blank
Stacja Szczedrzykowice
(7584 m2)