Droga Krajowa nr 51

Budowa ekranów akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zwartej zieleni izolacyjnej na odcinku drogi krajowej nr 51 od km ok. 3+096 do km 8+865- II postępowanie (dostawa paneli).